Kurs og foredrag

Selvledelse

Leve og lede innenfra oss selv. En vei til personlig og mellommenneskelig bærekraft.
Fokus på selvivaretakelse som grunnmur i all bærekraft. En mulighet til klargjøring av verdiforankret retning i liv og arbeid. Aktuelt for enkeltpersoner, team og organisasjoner.


Stress og utbrenthet som mulighet til vekst og utvikling:
Livskvalitet og livsglede:

Andre temaer og vinklinger kan også være aktuelle. Foredrag og kurs kan ha ulik tidsramme og innholdets fokus tilpasses ønsker og behov.


Jeg treffes i Bø i Telemark og har periodevis arbeidsdager i Trondheim.

Telefon: 416 90 355  |  E-post: kajalivsgnisten@gmail.com