Kaja Storeide

Intensjon:
Gjennom å skape rom for dialog ønsker jeg å være en medskaper for at nye og mer bærekraftige ressurser og muligheter kan utfolde seg hos mennesker og i virksomheter (organisasjoner).

Utdanningsbakgrunn:
Jeg har mastergrad i rådgivning fra NTNU. Masteroppgaven min (2013) har tittelen ”Lytting i lederskap – det handler om mer enn å høre”.

Jeg er også utdannet sosionom (1981) og har mellomfag i drama- og teater (1992). Mellomfagsoppgaven min omhandler bildespråkets (symbolers og metaforers) betydning i bevisstgjøring, læring og utvikling.

For øvrig har jeg videreutdanning i prosessrettet veiledning og kommunikasjon (person, relasjon, grupper og organisasjon) og etterutdanningskurser i Bæredyktig ledelse og arbeidsliv (ledelse med hjertet) og i Oppmerksomt nærvær (Mindfulness).

I 2016 fullførte jeg et dansk 3-årig etterutdanningsforløp i bærekraftig lederskap og samskapelse i regi av Michael Stubberup, Steen Hildebrandt og Arawana Hayashi. Jeg er fortsatt med i et læringsnettverk sprunget ut fra dette miljøet.

Erfaring:
Jeg startet min egen virksomhet i 2001, etter å ha arbeidet 20 år innenfor det offentlige hjelpeapparatet. Arbeidet mitt har alltid bestått i å delta i lærings - og utviklingsprosesser i samarbeid med enkeltmennesker, grupper og organisasjoner.
Jeg har også ledelseserfaring.

Du treffer meg på telefon 41 69 03 55 eller på e-post:kajalivsgnisten@gmail.com
Jeg treffes i Bø i Telemark og har periodevis arbeidsdager i Trondheim.

Telefon: 416 90 355  |  E-post: kajalivsgnisten@gmail.com

Kaja