Artikler

- Når psyken reagerer med tretthetsbrudd (erfaringskompetanse.no)

- Utbrenthet som vekstmulighet

- Arbeidslivets holdning til svakhet

- Artikkel fra Hulder Bulder

- Utbrent med med ny gnist

- Trygd og ubrukte ressurser

Radioprogram

"Det skjedde i de dager" NRK P1 2. april, 2005

FAKTA OM UTBRENTHET

Utvikling av utbrenthet skjer gjennom 3 faser:
- Signalfasen
- Bekjempelsesfasen
- Utmattelsesfasen
- Plutselig kollaps / besvimelse kan også forekomme.

Signaler og symptomer kan være:
- nedsatt vitalitet / energi
- nedtrykthet / depresjon
- angst / panikkangst
- irritasjon / nedsatt tålegrense
- maktesløshet
- skyldfølelse / sjølbebreidelse
- beslutningsvegring
- holde ut lenge med lav effektivitet
- muskelspenninger / hodepine
- ryggproblemer
- høyt blodtrykk
- fordøyelsesproblemer
- nedsatt immunforsvar
- søvnforstyrrelser
- konsentrasjonsproblemer
- hukommelsessvikt
- pusteproblemer
- varhet for inntrykk, lyd og støy
- redusert kapasitet til ”å ta inn”, oppfatte
- likegyldighet, nedsatt empati
- redusert sjølfølelse / sjølbilde
- tilbaketrekning / isolasjon

Til ettertanke

De første tegn på krise ignoreres lett.
Ofte responderer vi på dem med å gjøre mer av det samme: vi anstrenger oss enda mer...

Symptomene, selv når de er destruktive, er meningsfylte – ved at de kan fortelle oss om eller peke i retning av de som trenger fornyelse.....

Vår oppgave er å finne lidelsens mening.

Sykefravær, stress og utbrenthet i arbeidslivet er tegn på ubrukte ressurser og et kreativt potensial i bedriftene!  


Jeg treffes i Bø i Telemark og har periodevis arbeidsdager i Trondheim.

Telefon: 416 90 355  |  E-post: kajalivsgnisten@gmail.com